Måleriet är det fält i vilket min näsa sniffar, där mina händer rotar.
Det är inte konstigt att jag tycker mig ha upplevt något förut; de upptäckter jag gör har rötter i detta fält, ända tillbaka till grottmannens hjortar och oxar.
Jag tror på ett för oss människor gemensamt språk, ett språk satt i en ständig och icke förutsägbar utveckling.

/ Thomas Larsson
Nr. 68 i ÖSKGs Konstvecka
den 30 mars - 8 april 2018.
Min utställningsadress:
Esperöds Herrgård
Esperödsallén 14, 277 35 Kivik
Mobil: 073 817 50 16
(karta med vägbeskrivning)